Mälta sexradigt korn?

Hej!

Jag har nyligen köpt en äldre jordbruksfastighet i Tornedalen och tänkte ge mig på att odla något sorts sexradigt korn, eftersom det verkar vara den enda sorten som går att odla på de breddgraderna. Men jag tänkte också att jag ska brygga öl på kornet jag odlat.

Som jag förstått så bryggs endast(?) sk råfruktsöl på sexradigt korn pga de höga enzymhalterna.

Är det möjligt att mälta sexradigt korn och kan jag i så fall framställa ett öl med endast den malten?