Bryggklocka på brygglogg.se

Nu har det tillkommit en ny funktion på www.brygglogg.se - en bryggklocka. På knappen verktyg på recept finns det en kokklocka och en mäskklocka. Dessa visar alla bryggsteg på receptet och räknar ner tiden. När ett nytt steg påbörjas spelas ett ljud upp och det kommer en notifiering. För den tekniskt lagde kan man lägga in en användnyckel från Pushover för att få mobilnotifieringar.

Screenshot av mäskklocka
Screenshot av bryggklocka

Exalted Beer / Wreede och Wreede / www.brygglogg.se / swebeer.se